lezen

LEZEN


Na de intake neem ik leestoetsen af op welk leesniveau jouw kind zit en of letters en woorden voldoende snel worden herkend. Vanuit deze resultaten wordt er een behandelingsplan opgesteld.

Afhankelijk van de leeftijd en de uitkomsten van de toetsen wordt er een leesmethode aangeboden.

Voor de jonge kinderen (groep 3/4) wordt er gebruik gemaakt van het interventie programma Connect lezen (Smits & Braams, 2006) . Dit is een evidence-based methode die erkend wordt als hulpprogramma bij vermoedens van leesproblemen en dyslexie.
Daarnaast gaan de kinderen BOUW Lezen. Dit is een online programma waar zowel in de RT praktijk als thuis geoefend kan worden. 

Met de kinderen van groep 5 t/m 8 oefenen we iedere week, met woordrijen en teksten, middels de voor-koor-door methode. Het zo genoemde Ralfi/ DMT lezen. Dit bevordert het automatisering van het leesproces.

Leesbevordering en leesplezier: Samen gaan we op zoek naar boeken of teksten waar jouw kind plezier aan beleeft. Plezier in lezen krijgen is een erg belangrijk onderdeel van een gezonde leesontwikkeling.
RT Praktijk Eigenwijs verzorgt ook huiswerk om thuis nog eens goed te oefenen. Samen met jou als ouder kijken wat mogelijk is.

Na 8 weken wordt er opnieuw getoetst en volgt er een evaluatiegesprek.


In mijn sessies werk ik volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.


Voor meer informatie neem contact met mij op.

H3