De behandeling start met een Rekenbeleving gesprek met jouw kind. Tijdens Rekenbeleving gesprek krijg ik een beeld hoe jouw kind zelf naar het rekenen kijkt, waar het zelf aan wil werken en waar het behoefte aan heeft. 

  Bij rekenen kunnen kinderen letterlijk geblokkeerd zijn door de faalervaringen.

  Sociaal emotionele problemen bij rekenen en een negatief zelfbeeld zijn soms een onderliggende oorzaak van het rekenprobleem.Tijdens mijn sessies heb ik aandacht voor de beleving van het rekenonderwijs en we werken samen van een Fixed mindset naar een Growth mindset. Ik richt mij bij de start van de behandeling op wat er wel goed gaat om het zelfvertrouwen te laten groeien.


  Daarna doe ik diagnostisch onderzoek om vast te stellen op welk onderdeel er een hiaat is ontstaan.
  Dat kan in het getalbegrip, het vlot rekenen (automatiseren), de manier van het oplossen van de som en het flexibel toe passen zijn.
  Met deze input stel ik een behandelplan op voor tien weken. Tijdens de sessie gaan we werken aan bijv. tafels, delen, optellen aftrekken, metriek stelsel, breuken en procenten.
  De sessie zal zoveel mogelijk gestart worden vanuit de concrete werkelijk om daarna door te groeien naar de ¨kale som¨. Als er voldoende begripvorming is ontstaan zal de sessie zich richten op vlot automatiseren.
  Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het Drieslag model. Deze aanpak leert je kind eerst een plan van aanpak te maken om de som op te lossen, dan het plan uitvoeren en daarna de som te controleren. Na tien weken volgt er een evaluatie gesprek

  Tijdens mijn sessies werk ik volgens de richtlijnen van het Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011). 


  Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs biedt ook op maatgerichte rekencursussen zoals ¨Tafels zijn een makkie¨. Een kort interventie programma om de tafels onder de knie te krijgen.
  REKENEN

  rekenen
  H3