petra mulhof remedial teaching praktijk eigenwijs


Bij de start van de behandeling wordt er een uitgebreid dictee afgenomen om te zien welke spellingcategorieën er wel en welke niet worden beheerst. Ook heb ik een belevingsgesprek over Spelling. Waarom moet je eigenlijk goed leren spelen?
Na deze onderdelen wordt er een behandelplan opgesteld voor acht weken.


Tijdens de sessies zal er aandacht zijn voor:


- Aanleren en toepassen van de regel van de categoriewoorden.

 Voor thuis (en eventueel voor school)  gaat er een spiekschrift mee als geheugensteuntje met de regel van de week. Je kind krijgt zogenoemde kapstokjes aangereikt om spellingregels te categoriseren.


- Het toepassen van de regels in het dictee of een verhaal.
Iedere week zal er aandacht zijn voor een nieuwe categorie waar je kind mee oefent in een dictee of in het schrijven van verhalen.


Oefenen met Bloon.
Dit is een online oefenprogramma waarin de categorieën in de praktijk en thuis geoefend kunnen worden.

BLOON wordt ingezet bij vermoedens van spellingsproblemen en dyslexie. Naast dat het bewezen effectief is, vinden de kinderen het vaak ook leuk om te doen.


Na tien weken wordt er weer getoetst en wordt er een evaluatiegesprek gepland en de vorderingen bekeken.


Ik werk volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie


Voor meer informatie neem contact met mij op


SPELLING

H3