blog

Rekenangst


“Ik snap de sommen niet!”

Uw kind komt gefrustreerd en misschien soms wel huilend thuis.

Het lukt niet goed met rekenen.

Huiswerk is een gevecht omdat uw kind het niet wilt maken.. Herkenbaar?
Dan kan er sprake zijn van rekenangst.
BIj praktijk Eigenwijs krijg ik regelmatig aanmeldingen van leerlingen met opgelopen rekenangst. Ouders nemen contact met mij op omdat het kind niet verder komt met rekenen en eigenlijk de moed opgegeven heeft.


Vaak gaan de rekensommen in groep 3 en 4 nog goed, maar in
de middenbouw loopt uw kind tegen rekenmoeilijkheden aan.
De strategie van “op de vingers” tellen kan niet meer omdat de getallen te groot worden en deze strategie gaf uw kind houvast. Dan weet hij zeker dat het klopt. Het loslaten van deze strategie kan angst opleveren.

Kinderen gaan ervaren dat ze minder presteren dan de rest van de groep. Toetsen en schriften komen terug met fouten en tijdens de uitleg weten de kinderen niet zo snel het antwoord als hun klasgenoten.
Kinderen krijgen steeds meer het idee: “Ik kan niet rekenen en ik ben slechter dan de rest”. De gevolgen van deze ervaringen kunnen groot zijn. 


Uw kind ontwikkelt rekenangst...
Steeds meer krijgt uw kind hekel aan rekensommen, dwaalt af tijdens de uitleg, start niet met de opdrachten en huiswerk is thuis niet te doen qua strijd en vermijding.
Er ontstaat een negatieve spiraal waar u (en wellicht ook de leerkracht) niet meer uit lijkt te komen.
Uit onderzoek blijkt dat rekenangst een serieuze invloed heeft op de rekenprestaties (Dowker, Sarkar, & Looi, 2016).
De rekenbeleving en het zelfbeeld van leerlingen zijn mede bepalend voor de rekenprestaties naast het juist inzetten en uitvoeren van rekenstrategieën. 


In de dagelijkse praktijk wordt er vooral aandacht besteed aan het juist aanleren en uitvoeren van rekenstrategieën. Hoe reken je de som goed uit en op welke manier?

Maar hoe de leerling kijkt naar zijn eigen vaardigheid op het gebied van rekenen krijgt nauwelijks aandacht. 

Dat is ook logisch omdat er op school nauwelijks tijd en ruimte is om daar diep op in te gaan.
Toch zit daar soms het probleem bij het vastlopen binnen de rekenontwikkeling.
De negatieve gedachten over de rekenopdrachten belast het werkgeheugen zo dat kinderen niet meer in staat zijn om tot rekenen te komen.
Op tijd ingrijpen is noodzakelijk omdat rekenangst op de middelbare school sterk toeneemt. Het kan leiden tot afstromen of een profiel moeten kiezen zonder wiskunde, wat de keuze in vervolgopleidingen sterk beperkt. Met name bij meisjes zien we een gevoeligheid voor rekenangst (Ashcraft & Krause, 2007).

Wat kunt u doen als ouders om uw kind te ondersteunen?

Belangrijk is om het gevoel van uw kind te erkennen, laten merken dat het vervelend is.
Het is niet helpend om te zeggen dat u zelf rekenen ook lastig vond op de basisschool. Uw kind is gebaat bij een positieve rolmodel.
U kunt vragen of uw kind (samen met u) wil praten met de leerkracht om te vertellen dat rekenen zo moeilijk is.
Voor de leerkracht is het belangrijk om veel positieve feedback te geven. Een passend lesaanbod en toetsaanbod is cruciaal om succeservaringen op te doen.
Het kan helpend zijn, om voor een toets, de leerling letterlijk zijn rekenzorgen van zich af te laten schrijven. Op deze manier wordt het werkgeheugen ontlast (Toll, Van der Beek, Mönch, Van Luit,(2022).

Een andere manier kan zijn de toets, een dag van tevoren, te laten zien aan  de leerling en groen te laten arceren wat makkelijk is, geel nog lastig en rood wat niet begrepen wordt. Spreek dan af met de groene onderdelen te beginnen (Van Luit, 2022).


Maar wat als deze tips niet genoeg zijn?
Om rekenangst te overwinnen kan tijdelijke hulp binnen mijn praktijk ondersteunend zijn. Bij rekenproblemen sta ik uitgebreid stil bij de rekenbeleving en het zelfbeeld van t.a.v. rekenen. Deze informatie is net zo belangrijk als het diagnostisch onderzoek naar rekenproblemen.
In een rustige setting met veel ruimte voor persoonlijke aandacht kan ik de rekenangst doorbreken door, naast het aanbieden van de juiste afgestemde rekenstof, op onderzoek te gaan naar dat wat wel werkt!

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Welke sterke kanten heb je die handig zijn bij rekenen?
  • Wanneer is het gelukt om het probleem de baas te zijn?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit vaker gaat gebeuren?
  • Noem eens twee dingen waar je goed in bent bij rekenen?
  • Heb je weleens een opgave gemaakt die je eerst niet snapte, maar waarbij het je toch is gelukt om ze te maken?
  • Hoe kwam dat?
  • Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? (Kaskens, 2018).

Samen met uw kind werken we van een fixed mindset naar een grow mindset! Als Cognitief Gedragstherapeut kan ik uw kind daarbij ondersteunen.

Herkent u het verhaal over rekenangst en benieuwd wat ik voor uw kind kan betekenen. Neemt u contact met mij op.Basisvaardigheden in samenhang.


In het recente nummer van Prima Onderwijs ben ik geïnterviewd over basisvaardigheden aanbieden in samenhang.

Ik ben gevraagd door SLO, met wie ik samengewerkt heb, om praktijklessen te ontwerpen bij het Curriclum.nu in 2019. Curriclum.nu is een initatief van SLO om de leerdoelen binnen het onderwijs te herschrijven met de visie op de toekomst. Welke vaardigheden hebben de leerlingen in de toekomst nodig en wat vraagt dat van ons als leerkrachten. Eën advies is om basisvaardigheden zoals taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen aan te bieden in samenhang, Ik heb mij gericht op rekenvaardigheden binnen Natuuronderwijs. Maar als snel zag ik mogelijkheden bij vrijwel alle vakken.

Mijn ervaring is dat de leerlingen meer betrokken raken en meer gemotiveerd aan de slag gaan als vakken in samenhang geboden worden. Ben je nieuwsgierig geworden. Lees het artikel hier. (blz 64-65)


Op de site van SLO vind je meer informatie over de basisvaardigheden:

https://www.slo.nl/thema/meer/basisvaardigheden


Via deze link vind je de adviezen van Curriclum.nu:

https://curriculum.nu/download/Voorstellen-op-hoofdlijnen-Curriculum.nu.pdfLekker blijven lezen in de Zomervakantie.


Een lange zomervakantie is in aantocht! Heerlijk bijkomen...
Toch is goed blijven lezen in de zomervakantie belangrijk om het leesniveau van uw kind goed te onderhouden. Goed leren lezen (en blijven lezen) wordt behaald door leeskilometers te maken.
Hoe meer je leest hoe beter!
Zes weken niet lezen heeft effect op het huidige leesniveau.
Niet alle kinderen zijn gemotiveerd om te lezen ervaar ik in de praktijk en in de klas.
Het is daarom extra leuk als er leuke boekensuggesties komen in Bingo spelvorm.
Op de kaart staan tips voor leuke leesboeken en wie weet behaal je ook nog bingo aan het eind van de zomervakantie!
Juf Maaike heeft een aantal leuke leessuggesties samengesteld voor de groepen 3/4 5/6 7/8. Met deze leuke bingokaarten wordt uw kind gestimuleerd om lekker te blijven lezen.
De kaarten zijn te downloaden via:

De relaxte-leraar-zomer-lees-bingo 2023 - Kinderboekenjuf.nlH3